Logo
Logo

Gå med i Nätverket för Elevskyddsombud!

Gå med i Sveriges enda Nätverk för elevskyddsombud! 

Upplägget är enkelt. Ett digitalt nätverk för Elevskyddsombud på högstadiet och gymnasiet. Genom att fylla i dina uppgifter här och gå med i nätverket kommer du få tillgång till ett digitalt kontaktnätverk där du kan diskutera med andra elevskyddsombud. Du kan även ställa frågor direkt till oss och få stöd i ditt uppdrag.  Under hösten 2023 kommer du bli inbjuden att delta på två digitala föreläsningar som stärker dina kunskaper och din kompetenens som elevskyddsombud. På längre sikt planerar vi flera grymma chanser att lära och växa.  Att gå med i nätverket är helt gratis och kommer inte med några explicita krav - men med många möjligheter!

För att få gå med i vårt nätverk för Elevskyddsombud så behöver du stå bakom våra policies och vår värdegrund samt de regler som finns för nätverket. 

GRUNDPRINCIPER Elevernas riksförbund är partipolitisk och religiöst obunden organisation av och för elever på högstadiet och gymnasiet. Vi samarbetar inte med partier, organisationer eller individer som inte står för demokratiska värden eller delar våra grundprinciper. 

ALLA VÄXER MED FÖRTROENDE Alla kan bidra till förändring oavsett ålder, bakgrund och färdigheter - om de får chansen. Vi tror att man kan lära sig och utvecklas mycket och snabbt om man får möjlighet att växa i sin uppgift och få hjälp vid behov. 

EN ORGANISATION FÖR ALLA Vi ska vara en organisation som är tillgänglig för alla elever. Vi arbetar mot diskriminering och för en inkluderande och trygg miljö präglad av respekt och förståelse för varandras olikheter. Genom inkludering kan vi skapa en organisation med bred mångfald där engagemang kan växa.

TILLSAMMANS ÄR VI STARKAST  Ingen kan göra allt, men alla kan bidra till en bättre och mer demokratisk skola. När vi samarbetar, utbyter erfarenheter och lyfter varandra blir vi större och starkare. 

DEMOKRATI PÅ RIKTIGT Vi värnar om grundläggande demokratiska principer såsom alla människors lika värde, rätten till fri organisering, rättssäkerhet och rätten till fri åsiktsbildning. I alla beslutsprocesser arbetar vi för att alla som är med och fattar beslut förstår vad beslutet innebär. 

REGLER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT FÖR KOMMUNIKATION INOM NÄTVERKET. ATT BRYTA MOT DESSA REGLER KAN LEDA TILL UTESLUTNING UR NÄTVERKET.

Respektera varandra: Visa respekt och vänlighet gentemot alla medlemmar i nätverket. Behandla andra som du själv vill bli behandlad.

Ingen kränkande eller nedlåtande kommunikation: Det är inte tillåtet att använda kränkande, hatiskt eller nedlåtande språk eller uttryck. Vi accepterar inte diskriminering eller förlöjligande baserat på etnicitet, kön, könsöverskridande identitet, religion, sexuell läggning eller något liknande.

Inga trakasserier: Det är inte tillåtet att mobba eller trakassera andra medlemmar i nätverket. Alla former av trakasserier är strängt förbjudna.

Håll diskussionen konstruktiv: Fokusera på att ha meningsfulla och konstruktiva diskussioner. Undvik i stor mån att spåra ur samtalen och börja prata om irrelevanta saker, sprida rykten eller på andra sätt utöva tydligt störande beteenden. 

Ingen spam eller oönskad reklam: Undvik att skicka spam, oönskad reklam eller länkar till olämpliga eller farliga webbplatser. Håll kommunikationen fri från störande eller irrelevant innehåll.

Dela inte personlig information: För att skydda din egen säkerhet och integritet, tänk efter innan du delar personlig information som ditt fullständiga namn, adress, telefonnummer eller annan känslig information i chatten.

Rapportera problem: Om du stöter på någon som bryter mot reglerna eller beter sig olämpligt, rapportera det till kontaktperson på Elevernas riksförbund, exempelvis genom utbildning@elevernasriksforbund.se. Tillsammans kan vi skapa en trygg och positiv atmosfär.

Tänk på upphovsrätt och immateriella rättigheter: Dela inte olovligt innehåll eller material som du inte har rättigheterna till.  

Tid

Fredag 2023-07-07 13:30
till och med
Onsdag 2025-12-31 13:30

Plats

Online

Allt sker digitalt!

Anmälningsformulär

Anmäl dig senast: 2025-12-31 13:30

Genom att gå med i vårt nätverk för Elevskyddsombud så blir du en del av Elevernas riksförbund. Därför behöver du stå bakom våra grundprinciper samt de regler som finns för nätverket. De står högst upp i det här anmälningsformuläret. Läs dem!

Vilken skola går du på?

Ange namn, email och telefonnummer till en vuxenkontakt på din skola

Elevernas riksförbunds hantering av dina personuppgifter