Logo
Logo

Elevrådskongressen 2022

Ta din chans att få påverka vår verksamhet!

Varmt välkomna till Elevrådskongressen 2022 som är mellan den 18 till 20 november!

Elevrådskongressen är Elevernas riksförbunds –  årsmöte. Här kommer ni, våra medlemmar, få besluta om vilka frågor vi ska fokusera på i vårt påverkansarbete, vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen och mycket mer! Det ni beslutar om under helgen kommer alltså ligga som grund för Elevernas riksförbunds arbete under 2023. Just därför är elevrådskongressen en viktig helg för oss och vi ser gärna så många representater från olika skolor på plats som möjligt!

Anmäl dig så snart som möjligt för att säkra din plats! Två stycken representanter från varje elevråd får åka till Elevrådskongressen och ni har giltig frånvaro från lektioner för att vara där. 

Det är era röster, organisationens medlemmar, som bestämmer hur Elevernas riksförbund ska arbeta för att förbättra skolorna i Sverige!

Tid

Fredag 2022-11-18 14:30
till och med
Söndag 2022-11-20 14:00

Plats

Årets elevrådskongress kommer ske på Falkenbergsskolan i Kalmar. Adressen är Falkenbergsvägen 12 och det enklaste sättet att ta sig dit är genom att åka tåg till Kalmar centralstation för att sedan gå cirka 30 minuter till skolan eller ta buss 401 eller 403 från stationen till Södra utmarken eller Stenbergsparken och sedan gå cirka 5 minuter till skolan. 

Det kommer finnas personal från Elevernas riksförbund på Kalmars centralstationen som kan möta upp er och visa vägen. 

 

 

Anmälningsformulär

Anmäl dig senast: 2022-10-25 23:50

Entré

Ange namn, email och telefonnummer till en vuxenkontakt på din skola

Namn på elevråd

Namn på skola

Jag förstår att anmälan till Elevrådskongressen är bindande. Vid förhinder behöver jag avanmäla mig så att någon annan kan erbjudas min plats. Om jag avanmäler mig efter sista anmälningsdag kommer skolan att debiteras.

Jag samtycker till att Elevernas riksförbund kan komma att komplettera mitt individuella medlemskap i mitt elevråd med de uppgifter jag har lämnat i min anmälan till Elevrådskongressen.

Finns det annan information som är bra för kanslipersonalen att veta? Sjukdomar eller speciella behov?

Elevernas riksförbund samlar in de uppgifter som behövs för att kunna genomföra Elevrådskongressen. Vi följer Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Under Elevrådskongressen kommer Elevernas riksförbund att fotografera. Vi kan komma att publicera bilderna i sociala medier samt på vår hemsida.

Vill du sova i en sal med enbart tjejer/killar?

Har du svårt att ta dig till årets Elevrådskongress pga av t.ex. lång resa, kan inte ta ledigt den helgen?

Elevernas riksförbund:s hantering av dina personuppgifter