Logo
Logo

Elevrådskongressen 2021

Elevrådskongressen är namnet på Elevernas Riksförbunds årsmöte. En gång om året samlas våra medlemmar för att besluta om vilken verksamhet vi ska bedriva under det kommande året. Förbundsstyrelsen, som har fått medlemmarnas förtroende att förvalta organisationen när årsmötet inte sammanträder, kommer att presentera förslag, så kallade propositioner, på hur organisationen ska se utkommande år. I år har Förbundsstyrelsen tagit fram fem propositioner: Verksamhetsplan, Fokusdokument, Medlemsavgift, Grundprinciper och Skolpolitiskt program. På årsmötet presenterar även valberedningen ett förslag på en ny styrelse som de har arbetat fram under det gångna året som medlemmarna sedan får rösta om. 

Deltagande 
Alla som är medlemmar hos oss får delta på vårt årsmöte.  Deltagandet är självklart gratis! Varje medlemselevråd får skicka så många representanter de vill. Om elevrådet väljer att skicka flera representanter ombeds det att välja ut en person som under årsmötet kommer vara s.k. ombud. Det innebär helt enkelt att det är den personen som kommer att rösta i elevrådets namn. Hos oss har varje elevråd en röst, inte varje enskild medlem. 

Elevrådet behöver ha ett uppdaterat medlemskap senast den 15 november för att ha rösträtt.

 

NÄR? Lördag och söndag den 20-21 november kl:10:00-16:00.

VAR? Elevrådet deltar via Zoom.

VEM? Alla som är medlemmar hos oss får delta!

VARFÖR? För att vara en del av en gemenskap, bestämma vad vi ska göra i framtiden och påverka vår politik inför valet 2022.

Tid

Lördag 2021-11-20 10:00
till och med
Söndag 2021-11-21 16:00

Anmälningsformulär

Varje årsmöte behöver justerare. En justerares uppdrag är att se över protokollet efter att mötet är avslutat för att se så att det som står i protokollet överensstämmer med de beslut som togs. Du kan anmäla ditt intresse för att vara justerare när elevrådet anmäler sig till kongressen. Kongressen kommer sedan att utse två stycken justerare.

Elevernas Riksförbund:s hantering av dina personuppgifter