Ansökan förtroendeuppdrag STHLM

PÅVERKA SKOLAN I STOCKHOLM!

Vill du vara med och bidra till att Elevernas riksförbund - STHLM når ut och ger stöd till fler elevråd i Region Stockholm? Vill du bli en stjärna på att engagera elever eller planera och genomföra event? Vill du utveckla dina kunskaper kring arbete i projektform och inom styrelsearbete? 

Nu söker Elevernas riksförbund - STHLM förtroendevalda till verksamhetsåret 2021! Vi söker dig som vill vara med och driva organisationen framåt samt anordna ett par regionala evenemang för att lyfta, sprida och engagera elevers organisering i Region Stockholm. Uppdraget sträcker sig under ett års period och inleds med en digital uppstartsträff. 

Du behöver inte ha någon förkunskap för att kunna söka uppdragen då du kommer att få lära dig under årets gång! All erfarenhet du samlar på dig kommer att vara till stor fördel i ditt framtida CV och du kommer att få ett intyg efter avslutat förtroendeuppdrag.

Har du frågor om anmälan eller de olika posterna är du varmt välkommen att höra av dig till valberedningen på valberedning.sthlm@elevernasriksforbund.se 

Tid

Onsdag 2021-03-31
09:00-12:00

Anmälningsformulär

Anmäl dig senast: 2021-03-10 11:10:00

Räcker med årtal
Vilken årskurs går du i?
Vilken skola går du på?
Vilken post söker du?...
...
Varför söker du ditt förtroendeuppdrag?

Hanteringen av dina uppgifter

Elevernas Riksförbund:s hantering av dina personuppgifter